Opkomstpercentage sinds 1948
Sinds 1970 is er geen opkomstplicht meer. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 daalde de opkomst dan ook meteen.