Bijna 10.000 stembureaus

Hier is te zien hoe er is gestemd in bijna 10.000 stembureaus bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012. De uitslagen zijn afkomstig van de Kiesraad.

Maar de Kiesraad weet niet waar de stembureaus zich precies bevonden. Om de bureaus toch op een kaart te kunnen zetten, moesten alle adressen worden opgezocht.

Dit handwerk is verricht door bestuurskundige Joost Smits. Wie het onderliggende gegevensbestand wil gebruiken voor commerciële, onderzoeks-, of andere doeleinden moet contact met hem opnemen.

Niet in alle stembureaus is in beide verkiezingsjaren gestemd. Op sommige locaties waren meer stembureaus gevestigd. In zulke gevallen zijn op de kaart de bolletjes boven elkaar geplaatst.