Zetels voor de SGP sinds 1946
Sinds 1959 telt de Tweede Kamer 150 zetels. Daarvoor waren dat er 100.