Welke coalities zijn mogelijk?
Volgens het gemiddelde van diverse peilingen (stand 15 augustus)
Wel in coalitie
VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
GroenLinks
ChristenUnie
PvdD
SGP
50Plus
Wis alles
Niet in coalitie
VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
GroenLinks
ChristenUnie
PvdD
SGP
50Plus
Maximumaantal partijen in coalitie:

3 partijen

4 partijen

5 partijen

6 partijen

geen maximum